About ill

about us
Independent Little Lies (ILL) is an interdisciplinary theatre collective that brings together theatre makers, artists, pedagogues and art aficionados. Founded in 1995, ILL has been part of the Luxembourgish cultural scene for almost 30 years. Our productions and cultural events address contemporary, social issues in the four main languages of our country. As a collective we support emerging artists from various backgrounds and offer them the opportunity to go further with their practice. We are committed to expanding collaborations with local and international artists and producers, to exploring new modes of creation and production and to providing good working conditions for our artists.
Independent Little Lies (ILL) est un collectif de théâtre interdisciplinaire qui réunit des professionnel.le.s de théâtre, des artistes, pédagogues et passionné.e.s d’art. Fondé en 1995, ILL fait partie de la scène culturelle luxembourgeoise depuis presque 30 ans. Nos productions et manifestations culturelles abordent des sujets contemporains et sociaux dans les quatre langues principales de notre pays. En tant que collectif, nous avons à coeur de soutenir des artistes émergent.e.s de divers horizons et de leur donner la possibilité d'approfondir leurs travaux. Nous nous engageons à mettre en place des collaborations avec des artistes et producteurs venant du Luxembourg et de l'étranger, à envisager de nouveaux modes de production et de création artistiques et à fournir de bonnes conditions de travail à nos artistes.
Independent Little Lies (ILL) ist ein interdisziplinäres Theaterkollektiv, das Theaterschaffende, Künstler*innen, Pädagog*innen und Kunstbegeisterte zusammenbringt. ILL wurde 1995 gegründet und ist seit fast 30 Jahren fester Bestandteil der luxemburgischen Kulturszene. Unsere Produktionen und kulturelle Veranstaltungen behandeln zeitgenössische und soziale Themen in den vier Hauptsprachen unseres Landes. Als Kollektiv unterstützen wir aufstrebende Künstler*innen aus unterschiedlichen Bereichen und geben ihnen die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu vertiefen. Wir engagieren uns für erweiterte Zusammenarbeiten zwischen Künstler*innen und Produzenten aus Luxemburg und dem Ausland, für neue Formen der Produktionsentwicklung, sowie für gute Arbeitsbedingungen auf und hinter der Bühne.
Independent Little Lies (ILL) ass en interdisziplinären Theaterkollektiv deen Theaterleit, Artist*innen, Pedagog*innen a Konschtintresséierter zesummebréngt. ILL gouf 1995 gegrënnt an ass scho säit bal 30 Joer e feste Bestanddeel vun der lëtzebuerger Kulturzeen. Eis Produktiounen a kulturell Veranstaltunge behandelen zäitgenëssesch a sozial Themen op de véier Haaptsprooche vun eisem Land. Als Kollektiv ass et eis wichteg, jonk Kënschtler*innen aus ënnerschiddleche Beräicher ze ënnerstëtzen an hinnen d'Méiglechkeet ze ginn, hir Aarbechten ze verdéiwen. Mir engagéieren eis fir d'Weiderentwécklung vun Zesummenaarbechte mat lokalen an internationalen Artist*innen a Produzenten, fir d'Gestaltung vun neie Produktiouns- a Kreatiounsméiglechkeeten, a fir gutt Aarbechtsbedingungen op an hannert der Bün.

Members

Member photo
Angélique Arnould

 • >
Member photo
Sandy Artuso

 • >
Member photo
Marc Baum

 • >
Member photo
Jill Christophe

 • >
Member photo
Frédérique Colling

 • >
Member photo
Catherine Elsen

 • >
Member photo
Rosalie Maes

 • >
Member photo
Elsa Rauchs

 • >
Member photo
Samuel Reinard

 • >
Member photo
Anne Schiltz

 • >
Member photo
Jacques Schiltz

 • >
Member photo
Paul Schumacher

 • >
Member photo
Gilles Seyler

 • >
Member photo
Claire Thill

 • >
Member photo
Michèle Tonteling

 • >
Member photo
Claire Wagener

 • >
go top